Komunikat o jakości wody z dnia 04.03.2024r. SKIEROWAWNY DO WSZYSTKICH KONSUMENTÓW WODY z sieci wodociągowej wodociągu na terenie gminy Dzikowiec