Komunikat o jakości wody z dnia 04.03.2024r. SKIEROWAWNY DO WSZYSTKICH KONSUMENTÓW WODY z sieci wodociągowej wodociągu na terenie gminy Dzikowiec

Opublikowano 5 marca 2024, 08:36

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje odbiorców wody z wodociągu na terenie gminy Dzikowiec zaopatrującego miejscowości:

Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Płazówka, Mechowiec, Wilcza Wola, Kopcie, Lipnica, Osia Góra, Spie oraz inni odbiorcy zaopatrujący się w wodę z wyżej wymienionego wodociągu, że:


Woda nadaje się do spożycia przez ludzi


Na podstawie analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 29.02.2024r., 01.03.2024r., 02.03.2024r. otrzymano wartości zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294).