Historia szkoły

Spie w okresie zaborów weszły w skład zaboru austriackiego. Galicyjskie władze administracyjne wykazywały obojętność wobec organizacji szkół na terenach wiejskich. W tych warunkach władze austriackie w roku 1815 oddały szkolnictwo pod nadzór biskupów, którzy przez swoich wizytatorów mieli czuwać i pełnić kontrolę nad życiem nauczycieli, młodzieży i prawidłowym funkcjonowaniem szkoły zgodnym z polityką. W 1840 roku do szkoły parafialnej uczęszczało 250 dzieci a nauczycielem był ksiądz Marcin Konkolowski. W 1847 roku nastąpił spadek dzieci uczęszczających na naukę szkolną aż do 61 uczniów. Nauczycielem był organista Antoni Krakowski.. W 1848 roku do szkoły uczęszczało – 60 dzieci, w 1849 -41uczniów, 1850- 22 dzieci , 1851 – 48 dzieci. Na początku XX wieku działały już dwie szkoły w Wilczej Woli i w Spiach.. Poczynając od 1861 roku język polski zaczął odzyskiwać swoje miejsce w szkolnictwie ludowym w Galicji. Podstawą prawną organizowania galicyjskich szkół ludowych stanowiła ustawa państwowa z dnia 14 maja 1869 r. Władze oświatowe organizowały tradycyjnym sposobem szkoły parafialne. Ze sprawozdania z działalności gminy jednostkowej Wilcza Wola wynika że pod koniec 1891 roku na budowę szkoły przeznaczono 883złotych reńskich i 76 cetnarów. Ogólnie oceniano że wartość nowo wybudowanej szkoły wynosi 2000złotych reńskich. Budynek był drewniany o 1 sali lekcyjnej i mieszkaniu służbowym dla kierownika o trzech pomieszczeniach . Była to szkoła jednoklasowa a uczył w niej Antoni Stefański (1884). Egzaminatorem szkoły w Spiach został powołany przez władze ksiądz Wojciech Żywicki.. W szkole ludowej uczyli – Jan Rak (1918), Katarzyna Hirna (1921), Józef Mruczek (1920), Anastazja Wójcik (1923/24), Maria i Bazyli Szustakiewicz, Julia Zawijska,!! XII 1936 roku gromada Wilcza Wola podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży 1ha pastwiska z przeznaczeniem na budowę szkoły pod przysiółkiem Bednarze. Wybudowano murowaną piętrową szkołę a uroczyste otwarcie miało nastąpić 1 września 1939 roku. Niestety wybuchła II wojna światowa. Po wyzwoleniu ludność miejscowa rozebrała szkołę z cegieł i pustaków na budowę pieców i kominów w swoich często zniszczonych na skutek wojny domach.. Do 01. 01. 1948 roku nauka nie odbywała się. Brak nauczycieli i budynku szkolnego (w tym czasie uczył prywatnie Krajczyk Grzegorz u siebie w domu w Dulach). Szkoła zaczęła funkcjonować od 15. 01. 1948 roku w baraku zbudowanym przez mieszkańców wsi.. Pierwszą nauczycielką po wojnie była pani Emilia Maria Malec, która była pierwszym kierownikiem szkoły. Drugim kierownikiem był Leon Józef Zemke który nieprzerwanie do 31. VIII 1985roku był dyrektorem. szkoły.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Spiach:

  • Leon Józef Zemke
  • Elżbieta Cebula
  • Janina Kozak
  • Jan Trześniowski
  • Bożena Konefał
  • Elżbieta Cebula
  • Magdalena Wiącek
  • Paweł Kopeć
  • Zbigniew Wilczek
  • Teresa Dziadowicz