Uwaga! Rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły za granicą, a są zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej w Spiach.