Uwaga! Rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły za granicą, a są zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej w Spiach.

Opublikowano 17 września 2021, 04:23

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40 ust.1 pkt. 4 ustawy
Prawo oświatowe na rodzicach ciąży obowiązek poinformowania, gdzie Państwa dziecko realizuje
obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego za granicą. Informacje
taką, należy przekazać do szkoły do 30 września.
W celu ułatwienia Państwu spełnienia tego obowiązku przygotowaliśmy wzór oświadczeń (do pobrania
poniżej):