Pomoc dla Ukrainy

Opublikowano 3 marca 2022, 11:55

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Gmina Dzikowiec uruchamia zbiórkę darów, które trafią do osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych. 
Dary przekazane zostaną do Magazynu Rezerw zorganizowanego przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zbiórka odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16: 00 w następujących miejscach:

  1. Zespół Szkół w Dzikowcu
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mechowcu
  3. Szkoła Podstawowa w Lipnicy
  4. Szkoła Podstawowa w Kopciach
  5. Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
  6. Centrum Kulturalno-Turystyczne w Wilczej Woli
  7. Szkoła Podstawowa w Spiach
  8. Świetlica Świetlik w Spiach

Wykaz rzeczy, które będą zbierane w załączniku: