Od 26 kwietnia nauka hybrydowa w klasach I – III również w Szkole w Spiach

Opublikowano 23 kwietnia 2021, 08:26

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie 11 województw w tym województwa podkarpackiego a co za tym idzie, również uczniowie Szkoły Podstawowej w Spiach.

Jednocześnie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie informuje, że zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z powyższego rozporządzenia, ustalony został harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Ustalając harmonogram wzięto pod uwagę, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.