REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO KLASY I ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Opublikowano 25 lutego 2021, 11:52

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach, uprzejmie informuje o rozpoczęciu zapisów dzieci do Oddziału Przedszkolnegooraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Spiach na nowy rok szkolny 2021/2022.

Jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującą podstawą prawną wynikającą z:
– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

W związku z powyższym w roku szkolnym 2021/2022 zapisy do oddziału przedszkolnego – zerówki – obejmować będą dzieci urodzone w roku  2015,  jest to obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
Prowadzony będzie również nabór dzieci urodzonych w roku 2016,  2017 i 2018 do grup trzylatków, czterolatków i pięciolatków – w tym przypadku przedszkole jest nieobowiązkowe.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek rozpoczynania nauki w klasie pierwszej mają dzieci urodzone  2014 roku, które do tej pory nie były zapisane do kasy I.  Do klasy I można również zapisać dzieci urodzone w roku 2015, które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz formularze zapisów do pobrania z linków poniżej.