Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w szkole w Spiach

Opublikowano 2 października 2020, 11:13

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna. W naszej Szkole 10. edycja akcji (ŚDTM 2020) odbyła się 2 października 2020. Celem akcji bylo propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli (nauczyciele) dali przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Swoją znajomość tabliczki mnożenia uczniowie mogli sprawdzić na przerwach, lekcjach matematyki, wychowania fizycznego, a także zajęciach świetlicowych. Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest Andrzej Grabowski, założyciel Wydawnictwa Karty Grabowskiego. Wielki pasjonat niecodziennego nauczania-uczenia się matematyki.

Koordynatorem Lokalnym Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole była Pani Jolanta Pistor- nasz nauczyciel matematyki, której wsparcia udzieliła wspaniała klasa 8.