Godziny dowozów do szkoły

Opublikowano 1 września 2020, 10:57

PLANOWANE GODZINY DOWOZU DO SZKOŁY

PRZYWOZY wg następującej kolejności:

  • 7.00 – Karby, Kijanki, Pietropole, Krzątka
  • 7.20 – Bojanów, Kolaniska
  • 7.35 – Sudoły

ODWOZY wg następującej kolejności:

  • 14.00 – Bojanów
  • 14.15 – Sudoły
  • 14.30 – Karby, Kijanki, Pietropole, Krzątka