Przypomnienie Dyrektora Szkoły

Opublikowano 9 lutego 2022, 03:49

Dyrektor Szkoły podstawowej w Spiach uprzejmie przypomina, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 stycznia 2022r., uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego, pobierają naukę zdalną do 11 lutego 2022r.

Natomiast na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że od 14 do 27 lutego 2022 r. dla uczniów województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego trwają ferie zimowe.