Nauka zdalna- informacja

Opublikowano 20 grudnia 2021, 01:36

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie informuje, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. wprowadzona zostaje nauka zdalna w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. co oznacza, że:

  • w dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 9 stycznia 2022 r. nastąpi zawieszenie w zakresie zajęć stacjonarnych (a więc będą realizowane zajęcia zdalne – na analogicznych zasadach, jak w przypadku poprzednich zawieszeń),
  • w czasie przerwy świątecznej (23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.) nie będą realizowane stacjonarne zajęcia wychowawcze ani opiekuńcze.