Zapraszamy do udziału!

Opublikowano 11 stycznia 2020, 11:35

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 4 do 17 stycznia 2021 roku, na terenie całego kraju trwają ferie zimowe.

W związku z powyższym, przedstawia się następujące propozycje spędzania ferii:

a) Empickie warsztaty #wiemikropka

Plakat akcji Empickie warsztaty

Wystarczy wejść na empik.com/warsztaty lub fb/Przecinek i Kropka , gdzie na dzieci i rodziców czekają bezpłatne warsztaty online

b) Ferie po Królewsku online

plakat akcji „Ferie po królewsku”

Organizatorem projektu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt jest zrealizowany w 7 rezydencjach królewskich:

Zamek Królewski w Warszawie http://www.zamek-krolewski.pl

Zamek Królewski na Wawelu  http://www.wawel.krakow.pl

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie  http://www.lazienki-krolewskie.pl

Muzeum Zamkowe w Malborku   http://www.zamek.malbork.pl

Muzeum Okręgowe w Zamku Królewskim w Sandomierzu  http://www.zamek-sandomierz.pl

Zamek Królewski w Lublinie http://www.mnwl.pl

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka http://www.muzeum.wieliczka.pl

c) Akcja „Ferie bez nudy”

Plakat akcji „Ferie bez nudy”

Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej, więcej informacji na: http://www.feriebeznudy.pl/