Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Opublikowano 15 grudnia 2020, 11:27

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie informuje, że


do 30 grudnia 2020 r., rodziny rolnicze, w skład których wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wnioski należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji, oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod adresem:

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl)