Przypomnienie Dyrektora Szkoły dot. nauki zdalnej

Opublikowano 6 grudnia 2020, 11:20

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.