Uwaga! Nauka zdalna przedłużona i rozszerzona na klasy I-III

Opublikowano 9 listopada 2020, 11:18

Na podstawie danych z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach informuje co następuje:

  •  Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  •  Tym samym, do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
  • Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian

Jednocześnie na podstawie danych z MEN  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach informuje, iż  nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.