Uwaga! Zawieszenie zajęć dydaktycznych w klasach IV – VIII

Opublikowano 23 października 2020, 11:16

Stosownie do treści Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach uprzejmie informuje co następuje:

  • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną,
  • nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.
  • przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

W związku z powyższym, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiach, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym, bądź posiadany sprzęt uniemożliwia realizację  formy kształcenia zdalnego lub rodzinom gdzie jeden komputer przypada na kilkoro dzieci, wprowadza możliwość wypożyczenia odpowiedniego sprzętu na czas zdalnego kształcenia.

Wszystkich zainteresowanych powyższą formą pomocy prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły na podane możliwości kontaktu. Można wykorzystać również kontakt przez e-dziennik bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.