Uwaga! Zawieszenie zajęć dydaktycznych w klasach IV – VIII