Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w szkole w Spiach